Kerkdiensten zondag 14 juli 2019

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 13 juli 2019

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. A. Christ uit Katwijk
Schriftlezing: Lucas 10 vers 25-37  

Liederen:
Intochtslied: Gezang 328
Psalm 105 : 1, 2
Psalm 1 : 1 - 2 - 3
Gezang 47
ELB 395 
Psalm 138 : 3 en 4

Avonddienst:
Voorganger: Ds. K.A. Hazeleger uit Ommen
Schriftlezing: Efeze 6:10-20 (HSV)
Verkondiging n.a.v. Efeze 6:13 (HSV), “Neem daarom de hele wapenrusting van God aan…”

Liederen:
Voor de dienst: ELB 315, 351 en 352

Intochtslied: Psalm 66: 1
Gezang 409: 1 en 2
Gezang 409: 5
Psalm 108: 2 en 4
ELB 246
ELB 247: 1, 2 en 4

Collecte: 
In de dienst: Diaconie en Pastoraat
Bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Jongeren in het vluchtelingenkamp in Mojo, Oeganda

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

 

Inloggen