Onderhoud aan de kerktoren door gemeente Wierden

De gemeente Wierden is van plan om de wijzerplaten van de klok, de haan en pijnappel van de toren van onze kerk te renoveren. Dit houdt in dat een en ander wordt verguld. Het is de bedoeling dat op 3 november a.s. de objecten van de kerktoren worden gedemonteerd. Zodra de onderdelen gereed zijn worden ze weer teruggeplaatst. De verwachting is dat voor de kerstdagen alles weer  gemonteerd zal zijn.

Let's Meet! (jongerendienst 24 oktober 2021)

Zondagavond 24 oktober 2021 hopen wij elkaar om 19:00 uur weer te ontmoeten voor de tweede jongerendienst van dit seizoen.

Waar wij in ons dagelijks leven misschien na lange tijd weer verlangen naar ontmoetingen met elkaar en met vrienden, wordt de afstand tot elkaar in deze digitale wereld vaak groter. Maar ons diepste verlangen is niet alleen om elkaar te ontmoeten, maar de ontmoeting met Jezus! Heb jij Hem wel eens ontmoet? Ken jij Hem en heb jij Zijn aanwezigheid .ervaren?
Tijdens deze dienst zal Hans Maat spreken over de ontmoeting met Jezus. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Reasons Worship.

Vacatures ambtsdragers (oktober 2021):

Aan het einde van dit jaar ontstaan er meerdere vacatures in de kerkenraad, namelijk: 1 jeugdouderling (JO), 5 wijkouderlingen (WO), 3 ouderlingen-kerkrentmeester (OK) en 3 diakenen (DK). De broeders Egbert Beverdam, Aad Kolthof, Henk v.d. Riet en Bert Wolves zijn of stellen zich niet herkiesbaar. Daarom willen we u als gemeente oproepen om weer namen in te dienen van broeders die meelevend en belijdend lid zijn en die u geschikt lijken voor één van de ambten. De volgende kerkenraadsleden zijn herkiesbaar: Gerben Kroese (JO), Bertjan ter Steege (WO), Jan Beuving (WO), Arie Drent (WO), Arie Maat (OK), Jeroen Steenbergen (OK) en Wilko ter Steege (DK).

Wilt u hen betrekken bij uw aanbevelingen? Zijn dienen opnieuw aanbevolen te worden. U...

Lees meer: Vacatures ambtsdragers (oktober 2021):

Inloggen