kerkdiensten zondag 15 juli 2018

Ochtenddienst: 

Voorganger: Ds. G.A. Schreuders – Wierden
Schriftlezing (HSV) Jesaja 55: 1 – 5 en  Johannes 4: 10 – 14, 
Tekst: Jesaja 55, 3a

Avonddienst: 

Voorganger: Ds. J.P. van Ark - Wapenveld 
Schriftlezing: Genesis 40 (NBV) 
Thema: De schenker en de bakker

Collecte:

In de dienst: Gehandicapte kinderen op Kalimantan (Borneo) en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: Evangelisatie in woord en daad in Noord-India

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 

Thema: “We leven in Christus” (Efeziërs 2:1-10)

kerkdiensten zondag 8 juli 2018

Ochtenddienst: 

Voorganger: Dhr. J.F. Berkhoff - Vriezenveen
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10 (HSV)
Thema: Verlangen naar: 1. De zuivere melk van Gods woord. 2. Proeven van Gods goedertierenheid. 3.Komen tot Gods Uitverkorene

Avonddienst:

Voorganger: Ds. G.A. Schreuders - Wierden
Schriftlezing: Psalm 1 en Johannes 15, 1 - 8 (HSV), Tekst: Psalm 1

Collecte:

In de dienst: Kerkbeheer en Pastoraat
Bij de uitgang: Diaconie
Zendingsbussen: Evangelisatie in woord en daad in Noord-India

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool:
Gods kerk (Efeziërs 1:15-23)

kerkdiensten zondag 24 juni 2018

Diensten:

Ochtendienst:
Voorganger: Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Epe
Schriftlezing:

  Exodus 34 : 27-34 

  2 Korinthiërs 2 : 17-3 : 8 

 

Avonddienst: Jongerendienst 
Voorganger: Ds. R.J. Perk uit Nijverdal 
Thema: Spiritualiteit

 

Collecte:
In de dienst: Diaconie / (JD) Woord & Daad en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

 

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Thema: “Job doet boete en wordt gezegend” (Job 42)

kerkdiensten op zondag 17 juni 2018

Ochtenddienst:

Voorganger: Dhr. J.F. Berkhoff 
Schriftlezing: 1 Johannes 3 (HSV) 
Thema: Vaders liefde is: 
1. Wonderlijk groot 
2. Een voorrecht en zegen 
3. Niet bekend bij de wereld  

Avonddienst:

Voorganger: Ds. K. Hazeleger – Ommen
Schriftlezing: Handelingen 17:15-34 (HSV) 
Thema: God gezocht!

 Collecte:

In de dienst: Kerkbeheer en Pastoraat
Bij de uitgang:  Binnenlands diaconaat
Zendingsbussen: Evangelisatie in Noord-India

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 5 van de basisschool:

Thema: “Job tot de orde geroepen” (Job 40)

Inloggen