Privacy verklaring van de Hervormde Gemeente te Enter

Categorie: Gemeente Gepubliceerd: zaterdag 14 september 2019

Contactgegevens

De contactgegevens van de Hervormde gemeente te Enter zijn te vinden op de contactpagina van de site www.hervormdenter.nl
Vragen over gegevensbescherming en privacy kunnen gesteld worden aan de scriba van onze gemeente. Deze is te bereiken via de e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of via het telefoonnummer dat op de contactpagina van de site gegeven is.

 

Ledenadministratie

Wanneer u lid bent van de Hervormde Gemeente Enter wordt u geregistreerd in ons ledenadministratie systeem.  De registratie van uw persoonsgegevens maakt het voor ons mogelijk om met uw te communiceren (verspreiden kerkblad, nieuwsbrieven, telefonisch contact, persoonlijk contact).  Tevens worden uw persoonsgegevens gebruikt om  betalingen te kunnen innen (kerkelijke bijdrage, abonnement kerkblad).
Zodra u zich afmeld als lid van de Hervormde Gemeente Enter zijn wij vanwege wettelijke bewaartermijnen verplicht uw gegevens zeven jaar te bewaren. Na zeven jaar zullen uw gegevens uit onze administratie worden verwijderd. De volgende persoonsgegevens worden door ons geregistreerd: Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer, burgerlijke staat, kerkelijk staat, abonnementen, kerkelijke bijdrage.

 

Website

Om onze gemeenteleden van informatie te voorzien maken wij onder meer gebruik van een website.  Deze website van Hervormd Enter gebruikt zgn. cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Kerk-TV

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerk-tv of kerk-radio de kerkdienst te volgen. Hierdoor voelen zich toch betrokken bij de kerkdiensten. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Om uw privacy te waarborgen maken we gebruik van een cameraprotocol. Dit staat vermeld op de borden in de kerk. De diensten worden live uitgezonden, opnames kunnen tot zes maanden terug worden bekeken. Na zes maanden worden de opnamen vernietigd.

 

E-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens kunnen worden opgeslagen op beveiligde servers van ons website hosting bedrijf.

 

Delen van gegevens met derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Beveiliging

Hervormd Enter  heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .  Om gebruik te kunnen maken van deze rechten dient u zich te legitimeren. We zullen daarna zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Wij  willen  u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inloggen