Wat wij geloven

Categorie: Gemeente Gepubliceerd: vrijdag 22 november 2013
  • Wij geloven in de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Wij geloven in Jezus Christus, de in het Oude Testament beloofde Messias.
  • Wij geloven in de Heilige Geest, die ons de ogen opent voor Gods grote daden en ons Jezus Christus doet zien.
  • Wij aanvaarden de Heilige Schrift onvoorwaardelijk als het betrouwbare Woord van God.
  • Wij houden onverkort vast aan de zendingsopdracht als een kerntaak van de gehele gemeente.
  • Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus primair een gemeenschap is van mensen, die Hem aanvaarden als de Heer en Heiland van hun leven.
  • Wij geloven dat het Koninkrijk van God, dat wil zeggen, de heerschappij van Drie-enige God, 
  • is opgericht door de dood en opstanding van Jezus Christus, dat het nu reeds zichtbaar en tastbaar wordt door het werk van de Geest in de gemeente, maar dat het in zijn volheid pas zal aanbreken met en door de wederkomst van Christus.

Inloggen