Onze positie binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Categorie: Gemeente Gepubliceerd: vrijdag 22 november 2013
  • De Hervormde Gemeente Enter maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.
  • In ons belijden weten wij ons verbonden met de belijdenis van het voorgeslacht.
    Daarbij denken we in het bijzonder aan de belijdenisgeschriften van de reformatorische traditie.
  • Er is geregeld contact met de Gereformeerde Kerk te Enter, die net als onze gemeente deel uitmaakt van de PKN. We zijn dankbaar voor de dingen die we samen doen, we staan open voor nieuwe terreinen van samenwerking, maar streven niet naar vereniging.

De volledige tekst van het beleidsplan staat onder Media/Algemene informatie/overige documenten.
Daarin wordt onze identiteit verwoord en daarin wordt bijv. ook aangegeven welk beleid de kerkenraad heeft t.a.v. begraven / cremeren, samenwonen / trouwen, inzegening niet-huwelijkse relaties, vrouw in het ambt, enz.

Inloggen