kerkdiensten zondag 7 juli 2019

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 06 juli 2019

Ochtenddienst: 
Voorganger: Ds. C.B. Elsinga uit Almelo,
Schriftlezing: Hebreeën 12:18-29

Avonddienst: 
Voorganger: Ds. J.H. van Osch uit Vaassen,
Schriftlezing: Efeziërs 6:10-18,
Thema: ‘Heilige strijd’

Collecte:
In de dienst:  Binnenlands diaconaat en Pastoraat
Bij de uitgang:  Kerkbeheer 
Zendingsbussen: Meisjesschool in Benin

Kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool:
Thema: Jezus stuurt 72 leerlingen op pad (Lucas 10:1-20)

Inloggen