Bericht van het psycho-pastoraal team

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zondag 30 juni 2019

Al jaren is er binnen onze gemeente een psycho-pastoraal team actief. Dit PPT-team is niet gebonden aan de wijken en kan door ieder gemeentelid benaderd worden. Dat kan zijn voor advies, een aandachtspunt of een concrete hulpvraag voor zichzelf of iemand anders in de gemeente. Het is een geschoold team met ervaring, maar het zijn geen psychologen of maatschappelijk werkers. Zij zullen in overleg met de hulpvragende doorverwijzen naar professionele hulp indien dit noodzakelijk of gewenst is. Velen hebben binnen onze gemeente een pastorale taak of zijn anderszins betrokken bij gemeenteleden, van jong tot oud. Ook catecheten of nevendienst- en clubleiding kunnen in de persoonlijke contacten met hun doelgroep tegen situaties aanlopen waarbij de PPT wellicht van dienst kan zijn. Als dat het geval is, dan kan er contact gezocht worden met Jannette Meesters (06-28791344) of Anja van Maanen. (06-29400785). In overleg met hen wordt er gekeken hoe en door wie de hulpvraag het beste opgepakt kan worden. Momenteel bestaat het team naast Jannette en Anja uit Riekie Tukkers en Gerrit Kroese. Daarnaast is ook Diny ten Brink aangesteld speciaal voor de jongeren en kinderen in de gemeente Het werk gebeurt onder dezelfde geheimhouding als bij de ouderlingen. Binnen het team worden geen namen gedeeld, dat mag wel in een persoonlijk contact met Jannette of Anja. Er wordt niet zo vaak een beroep gedaan op het team. Dat kan natuurlijk ook door onbekendheid zijn. Vandaar dat we dit onder uw aandacht brengen.

Inloggen