Geloven achter de voordeur (thema-avond 29 november)

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: woensdag 22 november 2023

In oktober hadden we de eerste thema-avond waarbij ds. R.J. Perk een wat meer algemene inleiding op het thema ‘Aanbidding’ heeft gegeven en die vervolgens heeft toegespitst op onze persoonlijke aanbidding van God. Op de tweede themavond willen we stilstaan bij ‘Aanbidding thuis’ als een vorm van huisgodsdienstoefening. Op welke manier geven we het geloof een plek in het dagelijkse ritme van ons huis. Lukt het in drukke gezinnen bijv. nog om te bidden en bijbel te lezen aan tafel? Hoe doorbreek je de alomtegenwoordige aanwezigheid van mobiele telefoons zodat er nog ruimte is voor gesprek? Hoe voer je het geloofsgesprek met elkaar? Zijn er ook nieuwe vormen en mogelijkheden die daarbij kunnen helpen?

Hoewel we voor deze thema-avond nadrukkelijk ook de ouders van jonge en opgroeiende gezinnen uitnodigen, hebben we aan de spreker ook gevraagd om stil te staan bij de situatie van alleenstaanden, echtparen waar de kinderen al de deur uit zijn etc. Weet je van harte om over dit thema mee te denken en vragen en ervaringen uit te wisselen.

Inloggen