Liefde=Leven (Jongerendienst 22 januari 2023)

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zondag 15 januari 2023

‘En God zag dat het goed was…’, een bekende zin uit het scheppingsverhaal over de aarde. De aarde, met al haar prachtige en bijzondere natuur, waarover de mens verantwoordelijkheid is gegeven om voor te zorgen. Over de manier waarop we dat doen, maken steeds meer mensen zich zorgen. De gevolgen van klimaatverandering zien we steeds vaker, in de natuur maar ook voor mensen zelf in andere delen van de wereld. Hebben wij echt invloed op de toekomst van de aarde en wat wordt daarin van ons als christenen verwacht? En hoe ga je om met klimaatverandering als niet iedereen er hetzelfde over denkt?

Zomaar enkele vragen die je niet zo gemakkelijk kunt beantwoorden, maar die wel bepalend kunnen zijn voor jou blik op de toekomst van deze wereld. In de jongerendienst van zondagavond 22 januari 2023 wil ds. Hazeleger uit Ommen stilstaan bij dit thema vanuit de Bijbel. De dienst begint om 19:00 uur en de muziek wordt verzorgd door de band Pearl.

Inloggen