Aanstelling intern vertrouwenspersoon

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zondag 20 november 2022

Onze gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Gelukkig ervaren de meeste mensen dat ook zo, maar soms is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in onze gemeente kan ongewenst gedrag en seksueel misbruik voorkomen. Dit gedrag kan overduidelijk zijn of heel subtiel. Door opmerkingen die over grenzen gaan, een te nadrukkelijke aanraking of andere ongewenste intimiteit.
De kerkenraad wil de mogelijkheid bieden om hierover te praten en eventuele vervolgstappen te ondernemen. Hiervoor heeft de kerkenraad een intern vertrouwenspersoon aangesteld. Binnen onze gemeente is dit Ans Rohaan. Zij heeft hiervoor een training gevolgd en zal zich in de gemeente bezig houden met preventie en het aanspreekpunt zijn voor klachten.

De taak van de vertrouwenspersoon is mensen de eerste opvang te verlenen als zij te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag en/of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor en kan helpen om (eventueel samen) een vervolgstap te ondernemen. Uiteraard is alle informatie vertrouwelijk en zal dit niet met derden gedeeld worden zonder jouw/uw toestemming. De informatie en contactgegevens krijgen een vaste plaats op onze website onder het kopje ‘Veilige kerk’ (www.hervormdenter.nl/kerk/veilige kerk).

Het is ook mogelijk om te melden bij een externe vertrouwenspersoon van SMPR Meldpunt seksueel misbruik in de kerk (www.smpr.nl / 030-303 85 90)

Inloggen