Vacatures ambtsdragers (oktober 2021):

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 16 oktober 2021

Aan het einde van dit jaar ontstaan er meerdere vacatures in de kerkenraad, namelijk: 1 jeugdouderling (JO), 5 wijkouderlingen (WO), 3 ouderlingen-kerkrentmeester (OK) en 3 diakenen (DK). De broeders Egbert Beverdam, Aad Kolthof, Henk v.d. Riet en Bert Wolves zijn of stellen zich niet herkiesbaar. Daarom willen we u als gemeente oproepen om weer namen in te dienen van broeders die meelevend en belijdend lid zijn en die u geschikt lijken voor één van de ambten. De volgende kerkenraadsleden zijn herkiesbaar: Gerben Kroese (JO), Bertjan ter Steege (WO), Jan Beuving (WO), Arie Drent (WO), Arie Maat (OK), Jeroen Steenbergen (OK) en Wilko ter Steege (DK).

Wilt u hen betrekken bij uw aanbevelingen? Zijn dienen opnieuw aanbevolen te worden. U kunt uw aanbevelingen indienen met het daarvoor bestemde formulier t/m zondag 1 november. 
Mogen wij rekenen op uw steun en uw gebed om het werk in de gemeente voortgang te laten vinden?

Inloggen