Versterking welkomstcommissie

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: dinsdag 12 oktober 2021

De welkomstcommissie van onze kerk zorgt ervoor dat mensen voor aanvang van de diensten op zondag welkom worden geheten. Zij delen de KM brief uit, verstrekken waar nodig informatie aan gasten over de dienst en onze kerk en zorgen dat mensen zich op zondag bij onze gemeente welkom mogen voelen. Bij elke dienst is de welkomstcommissie met twee mensen vertegenwoordigd, dus dat betekent vier per zondag. Een aantal leden van de commissie hebben aangegeven dat zij binnenkort willen gaan stoppen. Om toch over voldoende leden te blijven beschikken zoekt de commissie dus weer nieuwe versterkingen.
Kun jij wat tijd vrijmaken om ongeveer één keer per twee maanden mee te helpen om onze kerkgangers welkom te heten? Geef je dan op bij Adri Veld (06-235033665). Ook voor informatie over de welkomstcommissie kunt je bij hem terecht.

Inloggen