Gemeenteavond nieuw beleidsplan op 29 september 2021

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 18 september 2021

Op woensdag 29 september is er een gemeente-avond rond het nieuwe beleidsplan. De kerkenraad heeft inmiddels een conceptversie van dit nieuwe beleidsplan gereed maar wil de gemeente eerst nog de gelegenheid bieden om in het beleidsproces rond dit nieuwe beleidsplan mee te denken en evt. suggesties aan te dragen voordat verdere stappen worden gezet rond het formeel vaststellen van dit nieuwe beleidsplan. Op deze gemeenteavond zal het voorafgaande beleidsproces nog kort worden samengevat, daarna zal in kleine groepen verder worden gesproken over de geformuleerde visie voor de komende 4 jaar. Daarbij is er gelegenheid om suggesties aan te dragen hoe deze visie in de gemeente gerealiseerd zou kunnen worden. Tenslotte willen we door middel van een creatieve werkvorm verkennen in welke mate de geformuleerde beleidsvoornemens draagvlak hebben binnen de gemeente. 
De gemeenteavond wordt gehouden in het Dienstgebouw en start om 20.00 uur. Voorafgaand kunt u een kopje koffie of thee halen aan de balie. Het is belangrijk dat u de tekst van het nieuwe beleidsplan van te voren gelezen heeft. U kunt dat openen via deze link

Inloggen