Corona maatregelen t/m 19 januari 2021

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: vrijdag 18 december 2020

Naar aanleiding van de algehele lockdown die de overheid heeft aangekondigd voor de periode tot 19 januari 2021 heeft het moderamen vergaderd over de vraag wat dit betekent voor de kerkdiensten en de doordeweekse activiteiten in die periode. 

Samenvatting:
Gezien het klemmende beroep wat de overheid op de kerken doet om in deze periode kerkdiensten zoveel mogelijk online te laten plaatsvinden, lijkt het niet passend de kerkdiensten de komende periode toch met 30 kerkgangers voort te zetten. Daarom zullen de kerkdiensten tot en met zondag 17 januari 2021 alleen online te volgen zijn.
Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor de dienst op eerste Kerstdag ’s morgens. Deze dienst hopen we wel (met maximaal 30 kerkgangers) in ons kerkgebouw te houden. We doen dit vooral met het oog op die gemeenteleden die tijdens de Kerst wellicht weinig tot geen bezoek ontvangen en voor wie het daarom eenzame dagen kunnen zijn. Eerste Kerstdag 's ochtends is er dus één dienst en geen twee zoals de bedoeling was. Deze dienst zal niet in het Dienstgebouw gevolgd kunnen worden.

Alle doordeweekse kerkelijke binnenactiviteiten worden tot 19 januari 2021 afgelast of online voortgezet. 

De Kerstwandeling die vanuit het Jeugdwerk georganiseerd is, is qua opzet aangepast zodat deze met inachtneming van de coronamaatregelen veilig kan worden gelopen. De ouders krijgen hierover meer informatie.

Inloggen