Corona maatregen in onze gemeente (sep/okt 2020)

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zaterdag 03 oktober 2020

Gevolgen van de aangescherpte coronarichtlijnen voor onze gemeente:
Zoals u allicht weet heeft de overheid afgelopen week de coronarichtlijnen aangescherpt. Deze zijn ook van invloed op ons gemeentewerk. Hieronder zijn per activiteit de gevolgen aangegeven:

Erediensten: 
Er is geen wijziging in het maximaal aantal aanwezigen, dit maximum wordt bepaald door de 1,5 m afstand regel. Wat betreft het zingen heeft het moderamen besloten de huidige situatie, namelijk alleen twee liederen na de verkondiging, in een beperktere vorm voort te zetten. Per lied zullen niet meer dan twee verzen worden gezongen en we zingen niet meer gezang 456 vers 3 na de zegen. De reden hiervoor is dat de overheid geen aangescherpte richtlijnen voor gemeentezang heeft gegeven, terwijl de landelijke kerk adviseert in het geheel niet te zingen.

Catechisatie: 
De catechisatie voor jongeren jonger dan 18 jaar kan ongewijzigd doorgaan. Voor de groepen van 18 jaar en ouder wordt overwogen de groepen te splitsen. Deze groepen krijgen hierover bericht.

Clubs: 
Voor de clubs zijn er vanwege de leeftijd geen wijzigingen.

2BYoung: 
Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om 2BYoung door te laten gaan op een manier dat de nieuwe coronarichtlijnen in acht kunnen worden genomen. Betreffende jongeren krijgen hierover bericht.

Groeigroepen: 
In verband met de regel dat je niet meer dan drie gasten thuis mag ontvangen zullen de meeste groeigroepen thuis niet bij elkaar kunnen komen. Er zal bekeken worden of de groeigroepen gebruik kunnen maken van de ruimtes in het Dienstgebouw en de Oude Pastorie.

Andere bijeenkomsten:
Voor alle andere bijeenkomsten geldt dat er maximaal 30 aanwezigen mogen zijn.

Mondkapjes: 
Het is niet verplicht om bij het in- en uitgaan van de kerk en andere kerkelijke gebouwen een mondkapje te dragen omdat dit geen publieke ruimten zijn. Voel u echter vrij om wel een mondkapje te dragen als u dat voor uzelf en anderen veiliger vindt.

 

Inloggen