Help de getroffenen op Sulawesi!

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: vrijdag 12 oktober 2018

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben meer dan 2.000 mensen het leven gekost. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van het Christelijk Noodhulpcluster (bestaande uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Er wordt onder andere noodopvang georganiseerd voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen en mensen met een beperking. Om de mensen te helpen is uw hulp nú nodig.

Hoe kunt u helpen? Door te geven voor de diaconiecollecte in de dienst van 14 oktober. Er staat ook een bus in de hal van de kerk waar u uw gift in kunt doen of u kunt het overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie (NL86 RABO 0 317 400 452).

Met uw en jouw steun kunnen we de getroffen bevolking hulp verlenen en hen helpen de draad weer op te pakken na de tsunami en aardbevingen. Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig!

Geef daarom op zondag 14 oktober extra voor de noodhulpcollecte!

Inloggen