Jeugd

Catechese

Jong Volwassen Catechese:

Luisteren naar elkaar, discussiëren met elkaar over de kern van het geloof: Wie is God voor jou? Waarom ben ik destijds gedoopt? Hoe laat ik de Heer in mijn leven toe? Relatieherstel met Hem. Vele vragen waarop je antwoord op krijgt. Kennis krijgen van de geschriften en oriënteren naar de belijdenis van het openbare geloof.

Follow-up kring:
De follow-up kring is een samenvoeging van de belijdenisgroep en de 18+ groep. Op de Follow up kring worden de hoofdlijnen van het christelijk geloof behandeld waarbij er veel aandacht is voor de vraag wat we hier nu persoonlijk mee kunnen in ons eigen geloofsleven. Aan het einde van de Follow up kring bestaat de mogelijkheid om in de kerk belijdenis te doen maar je kunt de...

Lees meer: Catechese

2BYoung

2BYoung is er ook voor jou!

Zit je op de middelbare school en heb je zin in een gezellige avond met leeftijdsgenoten?
Je bent altijd welkom!
We organiseren verschillende avonden waarbij er steeds iets anders op het programma staat.
Sommige activiteiten worden georganiseerd ddor de activiteiten commissie.

Wil je weten wat we gaan doen?
Houd vooral de website, onze Facebookpagina en de zondagse Kerkelijk Meelevenbrief (ook wekelijks op deze site) in de gaten!

Tot ziens!

http://www.hervormdenter.nl/
https://www.facebook.com/Jeugdhonk2BYoung

 

2BYoung

Jeugdkerk Ichthus

Eén keer per maand, in de regel de 2e zondag van de maand, wordt er Jeugdkerk gehouden voor kinderen in de leeftijd van basisschoolgroep 5 t/m 8 (ca. 8 t/m 12 jaar). I.v.m. leeftijd en grootte van de groep is deze bij ons in twee groepen gesplitst. Ichthus is de stap binnen onze kerk voor kinderen tussen kindernevendienst en catechisatie.


Tijdens de morgenkerkdienst komen wij samen in het Dienstgebouw om te zingen, uit de bijbel te lezen, te praten en te vertellen over God, Zijn Zoon Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest. Dit gebeurt in de vorm van een laagdrempelige kerkdienst aan de hand van een maandelijks thema en op een ongedwongen, eigentijdse manier d.m.v. verschillende verwerkingsvormen zoals bv. discussie, toneelstukje...

Lees meer: Jeugdkerk Ichthus

Oppasdienst

Elke zondagochtend is er oppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. Dit is in ons kerkelijk centrum "De Bron" direct aan en achter onze kerk. Er zijn per zondagochtend 4 vrijwilligers aanwezig: 2 volwassenen en 2 tieners. Als er een bid of dankdagdienst is in onze kerk is er ook oppasdienst.
We hebben verschillende ruimtes waarin de kinderen opgevangen kunnen worden. Kinderen mogen drinken meenemen in een beker (met naam) van huis. Er staan boxen, er is voor het geval een kind even moet slapen een campingbedje. Er zijn kinderstoelen zodat we gezamenlijk aan tafel wat kunnen drinken en een koekje eten. Het speelgoed is op de leeftijd van de kinderen aangepast.
Heeft uw kind een voedselallergie of iets anders wat extra aandacht nodig heeft...

Lees meer: Oppasdienst

Kindernevendienst

Voor de kinderen van groep 1 tot en met 5 van de basisschool (en in de loop van het schooljaar de instroomgroep) is er elke zondagmorgen kindernevendienst. De tweede zondag van de maand is een uitzondering hierop, dan gaan de kinderen van groep 5 namelijk naar jeugdkerk "Ichthus".

De kinderen verlaten na het kindermoment, onder het naspel van het lied voor de preek de kerk. Zij komen terug in de kerk na de collecte, voor het laatste lied en de Zegen. De nevendiensten staan in het teken van een Bijbelverhaal. Voor en/of na het verhaal zingen de kinderen diverse liederen en wordt er gebeden. Ook wordt er met de kinderen getekend, geknutseld, geknipt, geplakt, gepuzzeld enz, met als onderwerp het vertelde verhaal uit de Bijbel. Dit creatieve...

Lees meer: Kindernevendienst

Inloggen