Bijbelkring Reggedal (18 september)

Op verzoek van de kring bezoekers zijn we aan het einde van het vorige seizoen begonnen met het leven van John Bunyan, dit om ons zo voor te bereiden op de behandeling van het door hem geschreven boek: De christenreis. We beginnen bij zijn verblijf in stad verderf en de vlucht daaruit, hoe hij gewezen word op de enge poort. Ik probeer met beeld de dingen zo dicht mogelijk bij ons eigen leven te brengen, we zoeken naar vergelijkingen met ons eigen leven. Op DV donderdagmiddag 18-9 om 14:30 uur hopen we weer bij elkaar te komen. Allen weer van harte welkom.

Voor het komende seizoen zijn de volgende data gepland DV:

23 Oktober 2014
27 November 2014
18 December 2014
22 Januari 2015
19 Februari 2015
19 Maart 2015
23 April 2015
21 Mei 2015

Kerkelijk Meeleven Week 38/2014

14 september t/m 21 september

Zieken:
Opname Isala kliniek, a.s. vrijdag:
Gerrie Wissink-Brinkman, Rietdijk 16,7475 RA Markelo

Jarigen 80+:
14-09-1931 Dhr. G.J. Nijmeijer, Bullenaarsweg 2a, 7468 SE Enter
17-09-1933 Dhr. G. Pluimers, Dorpsstraat 61, 7468 CE Enter
18-09-1926 Mevr. A. Aanstoot-Assink, Het Reggedal 23a K305, 7468 BX Enter

Schriftlezing en collecte:
Ochtenddienst: Joh. 10: 11-16; Hebr. 13:20-12.
Avonddienst: Lukas 19 : 1-10
Collecte in de dienst: 1) Kerkbeheer 2) Pastoraat
Collecte bij de uitgang: Plaatselijk Pastoraat
Zendingsbussen: Het zendingsproject in Ethiopië
 
Voorstellen PWT’ers en bevestiging ambtsdrager:
Vanochtend zullen de volgende gemeenteleden worden voorgesteld als Pastoraal Wijkteamlid (PWT’er): Jan Borkent, Sietze Postma

Lees meer: Kerkelijk Meeleven Week 38/2014

Jeugdkerk "Ichthus", start nieuw seizoen

Hallo jongens en meisjes van groep 5 t/m groep 8!
De 2e zondag van september begint er weer een nieuw seizoen Ichthus. We beginnen samen met alle groepen in de grote zaal van het Dienstgebouw en hopen dat jullie er weer allemaal bij zijn dit jaar. Neem ook gerust vriendjes of vriendinnetjes mee! We gaan ons het komende jaar richten op de verschillende gelijkenissen die Jezus vertelde. Er zullen wel een heleboel bekende bij zitten, maar vast ook wel een paar die je niet kent. Allemaal nog een fijne vakantie en hopelijk tot 14 september! Groetjes van de leiding

Kerkelijk Meeleven Week 37/2014

7 september t/m 13 september

Jarige 80+:
13-09-1932 Mevr. G.J. ten Brinke-Wolthuis, Het Reggedal 23a K102, 7468 BX Enter

Schriftlezing en collecte:
Ochtenddienst: Zie liturgie
Avonddienst: Lukas 9 : 57 - 62
 
Collecte in de dienst: 1) Diaconie 2) Pastoraat
Collecte bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Het nieuwe zendingsproject in Ethiopië
 
’t Oplettertje:
Voor de kinderen vanaf groep 5 liggen vandaag weer exemplaren van ’t Oplettertje en pennen klaar in de hal van de kerk.
 
Kindernevendienst (voor de groepen 1 t/m 4 van de basisschool):
Genesis 22:1-19 Abrahams geloof beproefd
 
Verkiezing Ambtsdragers:
Vandaag heeft u bij de ingang van de kerk een formulier ontvangen voor het vervolg van de ambtsdragersverkiezingen. Momenteel hebben we binnen de

Lees meer: Kerkelijk Meeleven Week 37/2014