Bij de diensten op zondag 17 september

Morgendienst:

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend en tevens is het de opening van het winterwerk.

We lezen uit de Bijbel:  Johannes 17 vers 20 t/m 23  en  1 Korinthe 12 vers 12 t/m 27 

Thema voor de de preek : “Gezond van lijf en leden?” n.a.v. 1 Korinthe 12 vers 18

 

Avonddienst:

IN de ze dienst is de Schriftlezing uit Daniël 6. 

 

Beroepingswerk (10 september 2017)

De predikanten, door u ingediend en via de advieslijst van de PKN aanbevolen, zijn beluisterd. Al deze beluisterde diensten zijn binnen de beroepingscommissie open en zorgvuldig met elkaar besproken. Aan de hand van de bevindingen die hieruit voortvloeien is inmiddels een meest aansprekende cq. geschikte kandidatenlijst opgesteld. Zoals al eerder gemeld, is dit alles zorgvuldig en met in achtneming van de richtlijnen en de gegeven opmerkingen en adviezen gebeurd.

Wij zijn direct hierna gestart met de volgende stap, het daadwerkelijk bezoeken van de kerkdiensten. Dit zal in september en evt. oktober plaatsvinden.

Mogen wij u vragen ons werk te gedenken in uw gebeden? Dat de Geest ons wijsheid mag geven en ons mag leiden in dit belangrijke...

Lees meer: Beroepingswerk (10 september 2017)

Startweekend 2017

In het weekend van 16 en 17 september vieren we met elkaar de start van het nieuwe kerkelijk seizoen. Dit gaan we doen met de volgende activiteiten:
Zaterdag 16 september: Zeskamp / Spellen/ Fietstocht / Buffet
Zondag 17 september: startdienst door ds. G.A. Schreuders. Na de dienst is er koffie

Start van de fietstocht is tussen 14.30 en 15.00 uur bij het Dienstgebouw. De zeskamp / spellen zijn ook bij het Dienstgebouw. Inloop vanaf 14.30 uur. We beginnen om 15.00 uur. Zowel de zeskamp als de fietstocht zijn voor het hele gezin! 
Tijdens deze middag is er voor de allerkleinsten een kinderhoek ingericht. Hier kunnen ze spelen, knutselen, springen, pannenkoeken bakken en nog veel meer leuke dingen doen. Voor oppas wordt gezorgd. 
Om te weten...

Lees meer: Startweekend 2017

Inloggen