Kerkdiensten op zondag 22 oktober 2017

Ochtenddienst:
Voorganger: Ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden
Schriftlezing: Psalm 15
Tekst is vers 1: "Een psalm van David. HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg?"

Avonddienst:
Voorganger: Ds. A.H.J. Bierma uit Nijverdal
Schriftlezing: Johannes 6 : 1-15 (NBG)
  
Collecte in de dienst: Diaconaal project en Pastoraat
Collecte bij de uitgang: Kerkbeheer
Zendingsbussen: Perspective in Danes, Roemenie. 
  
Kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 5 van de basisschool: 
Thema:”Jezus geneest een verlamde”(Matteüs 9:1-8)

Kerkmuziek Hervormd Enter (Deel 1)

U kunt hier het beleidsstuk over de kerkmuziek vinden. Dit stuk is opgesteld door de Werkgroep Muziek en is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 14 September 2017.
Met dit stuk en komende voorstellen hopen we dat muziek in de kerk voor alle generaties kan bijdragen aan een verdere groei van het geloof in onze Drie-enige God en het met heel ons hart lofprijzen van Hem.

Kerkdiensten op zondag 15 oktober 2017

Ochtenddienst:

  Voorganger: Dhr. Hans Berkhoff

  Schriftlezing: Johannes 6: 22-40 (HSV)

  Thema: Komen tot Jezus, het Brood des levens: 

  1. Op school bij Jezus
        2. Wie is Jezus
        3. Vol met Jezus

Avonddienst:

  Voorganger: Ds. D. Rodenburg

  Schriftlezing: Nehemia 5

  Thema: Bouwen of afbreken?

Kerkdiensten op zondag 8 oktober 2017

Ochtenddienst:

   Voorganger: Ds. J.A. Woudenberg uit Westerhaar,  

   Schriftlezing: Jesaja 61: 1-3 (NBG), Lukas 4: 14-30 (NBG) 

   Thema: "In de synagoge van Nazareth / in de Hervormde dorpskerk te Enter”

Avonddienst: 

   Voorganger: Ds. G.J. Röben uit Heerde, 

   Schriftlezing: Nehemia 7: 1-4 (HSV) Openbaring 21: 10-12,22-27 (HSV) 

  Thema: "Zo heeft God het bedoeld"

 

Inloggen