Kerkdiensten op zondag 8 oktober 2017

Ochtenddienst:

   Voorganger: Ds. J.A. Woudenberg uit Westerhaar,  

   Schriftlezing: Jesaja 61: 1-3 (NBG), Lukas 4: 14-30 (NBG) 

   Thema: "In de synagoge van Nazareth / in de Hervormde dorpskerk te Enter”

Avonddienst: 

   Voorganger: Ds. G.J. Röben uit Heerde, 

   Schriftlezing: Nehemia 7: 1-4 (HSV) Openbaring 21: 10-12,22-27 (HSV) 

  Thema: "Zo heeft God het bedoeld"

 

Kerkdiensten op zondag 1 oktober 2017

Ochtenddienst:

Voorganger: ds. T. van Ommen.

Schriftlezingen: Psalm 83:1-6   en Romeinen 11:25-36

Thema van de dienst: Israel...... een wonder van God!

 

Middagdienst (aanvang 15.00 uur):

Aangepasten kerkdienst in samenwerking met SIEN.

Voorganger: ds. M. Visser uit Wezep.

Lezing: Lucas 15: 11-32 uit de Bijbel in Gewone Taal. Daar lezen we het verhaal van de verloren zoon.

11 Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. 12 De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. 13 Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.

14 Toen alles op...

Lees meer: Kerkdiensten op zondag 1 oktober 2017

Bij de diensten op zondag 24 september 2017

Ochtenddienst:
Bijbellezing: Mattheus 25  vers 14 tot en met 30.

Hier lezen we over de talenten, in de preek worden de volgende punten besproken:
- Veel of weinig talent
- Verantwoording over je talent
- God kan elk talent gebruiken

Avonddienst:
Jongerendienst, thema: relaties

Inloggen