"Het mes erin"

Deze zondagmorgen maken we een begin met de lezingen uit Genesis 17-21 die we de komende weken zullen volgen. We starten met Gods Verbond met Abraham en het teken van de besnijdenis. Wat kunnen wij uit dit Bijbelgedeelte leren voor ons leven nu? Een prikkelende dienst met als knipoog het thema ‘Het mes erin!’

Weer meer kerkgangers mogelijk!

Zoals u zult weten nemen de coronabesmettingen, ziekenhuis- en IC-opnames in snel tempo af. De overheid heeft daarom versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd. De Protestantse Kerk in Nederland heeft gisteren bekend gemaakt wat deze versoepelingen betekenen voor de erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Voor onze gemeente betekent dit o.a. dat we maximaal 80 kerkgangers in de kerk kunnen ontvangen. Omdat we aanstaande zondag ook weer starten met het gezamenlijk kunnen volgen van diensten in het Dienstgebouw betekent dit dat we totaal 80 + 25 = 105 kerkgangers per dienst kunnen uitnodigen. We zijn blij en dankbaar dat we weer met zoveel broeders en zusters bij elkaar kunnen komen en hopen daarom op uw aller...

Lees meer: Weer meer kerkgangers mogelijk!

De wereld snakt naar adem!

Geen lucht meer. Uitgeput. Wanhoop. We zien het wereldwijd, en op dit moment vreselijk schrijnend in India. Het coronavirus grijpt daar harder om zich heen dan ooit. De cijfers en beelden die we uit India krijgen liegen er niet om: de situatie is dramatisch! Elke dag schrikken we van de berichten die ernstiger zijn dan de dag ervoor. Wanhoop en paniek verspreiden zich over het land. Het Christelijk Noodhulpcluster (ZOA, Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad) is een campagne gestart om extra noodhulp te bieden in landen die ernstig lijden onder de coronapandemie. 

Met name in India en Nepal is de situatie de afgelopen tijd enorm verslechterd. Met zeer veel besmettingen, een grote druk op de gezondheidszorg en een...

Lees meer: De wereld snakt naar adem!

Inloggen