Telefonische hulp bij aanmelden

In de extra meeleven brief en op deze site staat een telefoonnummer van de scriba. Dit nummer kan gebeld kan worden wanneer het u problemen ondervind bij de aanmelding voor kerkdiensten.
Helaas was dit nummer niet juist. Het nummer moet zijn: 06-22 39 35 26

In onderstaand artikel over het aanmelden staat inmiddels het juiste nummer. 

Excuses voor mogelijke overlast.

Aanmelden kerkdiensten (juli 2020)

Exodus 33:7. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan; en hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de HEERE zocht, naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond.

Lieve gemeenteleden, broers en zussen,

Ik heb jullie gemist, de afgelopen maanden dat ik voor een lege kerk stond te preken!
Natuurlijk, je weet het: thuis zitten al die inmiddels steeds vertrouwder wordende gemeenteleden achter de t.v. of laptop. Maar toch: het viel niet mee om telkens tegen lege kerkbanken aan te kijken waarvan je inmiddels wel wist dat deze familie hier zat en dat gemeentelid daar z’n vaste stekkie had.
Ik ben dan ook oprecht blij dat we vanaf...

Lees meer: Aanmelden kerkdiensten (juli 2020)

Inloggen