Biddag 2022 (avonddienst 9 maart)

Vanavond is er om 19.30 uur de jaarlijkse "Bidstond voor gewas en arbeid". De oorlog in Oekraïne werpt zijn schaduw over heel Europa. Van het ene op het andere moment zijn we een tijdperk binnengegaan waarin de dreiging van kernwapens heel dichtbij is. Dit raakt op een diepere manier aan onze bestaanszekerheid dan economische ontwikkelingen alleen. Daarom denken we in deze bidstond niet alleen aan "gewas en arbeid" maar ook aan de situatie in Oekraïne. En aan het lot van de miljoenen vluchtelingen en willen we in het bijzonder ook voor hen bidden.

We lezen in deze bidstond de woorden van de Heere Jezus in Johannes 15:1-17, "Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en Ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u...

Lees meer: Biddag 2022 (avonddienst 9 maart)

Publiceren kerkblad via deze site

Er is door de PKN aangegeven dat de publicatie van het kerkblad op de website ten sterkste wordt afgeraden. Dit omdat er persoonsgegevens in kerkblad staan die door iedereen in te zien zijn. Dit is in strijd met de AVG-wetgeving. Er is daarom besloten om het kerkblad niet meer via de website te publiceren. Alle voorgaande kerkbladen zijn verwijderd en komende kerkbladen, vanaf maart 2022, worden dan ook niet meer via de site gepubliceerd.
Als alternatief geven we gemeenteleden de mogelijkheid om zich aan te melden voor een mailinglijst voor de digitale versie van het kerkblad. Dit betreft het kerkblad inclusief de jeugdbijlage. Nadat u zich aangemeld hebt, ontvangt u elke maand een mail met daarin de digitale versie (PDF file) van het...

Lees meer: Publiceren kerkblad via deze site

Inloggen