Aanbevelingen ambtsdragers - Oktober 2023

Aan het einde van dit jaar ontstaan er meerdere vacatures in de kerkenraad. Net als voorgaande keren stellen we u in de gelegenheid aanbevelingen in te dienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier dat is uitgereikt bij deze kerkelijk meelevenbrief. Het formulier is ook te downloaden met deze link
De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt. De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door ten minste tien stemgerechtigden zijn aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve als het gaat om verkiezing van een ambtsdrager met bepaalde opdracht. Verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente vindt plaats indien er meer kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat...

Lees meer: Aanbevelingen ambtsdragers - Oktober 2023

Gods ritme (jongerendienst)

Op zondagavond 24 september starten we met de eerste jongerendienst van het nieuwe seizoen: “Numbers from the Bible”. Het eerste getal dat voorbij komt: 7 – Gods Ritme. 

Dit getal komt vaak terug in de Bijbel, het is daarin haast wel het bekendste getal. Al vanaf het begin, waarbij God de aarde in 7 dagen schiep en nog altijd bestaat hetzelfde ritme in onze kalender. Al voelt het misschien wel anders in jouw drukke leven vol leren, werk, hobby’s en vrienden. Als dat ritme al zo lang bestaat, wat is daar eigenlijk nog ‘nieuw’ aan en zie jij nog wel iets van Gods ritme? Tijdens deze dienst wil dominee Geuze ons meer vertellen over Gods Ritme en het getal 7. De dienst wordt muzikaal begeleid door de band Root7. Zien wij jou dan ook?!

Opbrengst "Uit liefde gemaakt" van 9 september 2023

Wij zijn enorm dankbaar, want ondanks de hitte hebben we na aftrek van de onkosten voor 511 euro verkocht. Iedereen die heeft geholpen nogmaals bedankt! We hebben nog genoeg mooie creaties en koopjes op voorraad. Stuur gerust een berichtje via  onze sociaals of doe een belletje naar Ina Eertink 0623568784 om aan huis te komen shoppen. Eind van de maand hoort u hoeveel we kunnen schenken aan ons goede doel van dit kwartaal: voor de infuuspompen voor prematuur baby's.

Inloggen