Themadienst 7 april ‘Vlucht of vriendschap?’

Zondagavond 7 april is er weer een themadienst. We lezen dan Jona 1 en Psalm 139. Het thema voor deze dienst is: ‘Vlucht of vriendschap?’ De bijbel is vaak veel eerlijker dan wij zelf zijn over ons geloof. Het is niet alleen maar fijn om met God te leven. Want dan komt Hij ook heel dichtbij. En komt alles wat er in ons leven speelt ook aan bod. De mensen in de Bijbel zijn dan ook nog wel eens op de vlucht voor God.

Denk aan de profeet Jona. Aan de hand van Psalm 139 en het eerste hoofdstuk uit het boek Jona kijken we hoe in onze relatie met God van vlucht tot vriendschap en vertrouwen kunnen komen. We zingen lekker veel Opwekkingsliederen en het combo is aanwezig om deze te begeleiden. 

Correctie wijkavond 3 april 2024

Correctie Wijkavond 3 april: niet wijk 4 maar wijk 9!
In het kerkblad staat vermeld dat de wijkavond aankomende woensdag 3 april gehouden wordt met wijk 4 van ouderling Marc Stulen. Dit is niet correct: het moet wijk 9 zijn van ouderling Gerrit Kroese. Alle gemeenteleden in wijk 9 hebben inmiddels een schriftelijke uitnodiging voor deze wijkavond gehad.

Morgendienst eerste Paasdag (31 maart 2024)

Aankomende zondagmorgen vieren we het Paasfeest. We lezen dan het merkwaardige slot van het Markus-evangelie, Markus 16:1-8, waar de vrouwen met de bibbers in hun benen weglopen bij het graf en aan niemand iets vertellen! Het thema van deze Paasdienst  is dan ook: ‘De schrik van je leven’.

We zingen veel bekende Paasliederen. En die worden – zoals we dat inmiddels met Pasen gewend zijn - ondersteund door trompet en orgel. Weet je van harte welkom om samen met ons te vieren dat Jezus is opgestaan!

Inloggen