Hervormde Vrouwen Groep "Op Weg"

Categorie: Volwassenen Gepubliceerd: dinsdag 26 november 2013

Sinds 1951 komen in onze Hervormde Gemeente in Enter vrouwen bijeen om samen te delen vanuit de rijkdom van Gods Woord. Tot de opheffing van de landelijke organisatie Hervormde Vrouwengroep in 2005, was HVG Enter hierbij aangesloten. Daarna zijn diverse plaatselijke groepen zelfstandig verder gegaan. Zo ook onze groep.
De HVG is een organisatie die de geestelijke, maatschappelijke en culturele vorming van vrouwen wil bevorderen en het besef wil versterken te behoren tot de kerk van Christus.
Centraal staan daarbij thema’s met betrekking tot kerk, geloof en samenleving. Ooit ontstaan uit de behoefte om vrouwen meer bewust te maken van hun mogelijkheden en daardoor meer te betrekken bij het verlangen om deel te mogen uitmaken van de kerk van Jezus Christus was de HVG voorloper van de huidige bijbel- en groeigroepen.
De HVG “Op Weg” in Enter telt op dit moment nog 20 leden en komt vanaf september tot april eens per twee weken bijeen in het Hervormd Dienstgebouw op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Het programma is afwisselend, maar vast onderdeel is altijd de meditatie met nabespreking.
Aandachtspunten voor discussie zijn: Op zoek gaan naar Bijbelse begrippen, invloed van kerk en samenleving, het omgaan met elkaar. Ook is er plaats voor creativiteit en ontspanning
Jaarlijks is er een contactavond met de HVG Diepenheim en eens per twee jaar komen wij bijeen met de Gereformeerde Vrouwenbond van Enter.
Als vrouwen die zich thuis voelen in de gemeenschap van de kerk, mogen we met dat alles bezig zijn. In Romeinen 12: 2 schrijft Paulus: “U moet andere mensen worden met een nieuwe mentaliteit. Dan kunt u uitmaken wat Gods wil is, wat goed is.” In Rome probeerden ze dat toen, in die tijd. Wij vrouwen uit de twintigste eeuw proberen dat nu. Want elke tijd vraagt om nieuwe bezinning.
De data van onze bijeenkomsten staan vermeld in de agenda's van het kerkblad en van deze site (www.hervormdenter.nl)

Inloggen